dr Janina Pietrzak


E-mail: jasia@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549821

Pokój: 314

Godziny dyżuru: urlop naukowy do 1.X.2014r.Zainteresowania badawcze

- Relacje międzygrupowe

- Stereotypy płciowe i dyskryminacja płciowa

- Stereotypy religijne, w szczególności stereotypy ateistów

 Publikacje

Jost, J., Pietrzak, J., Liviatan, I., Mandisodza, A., & Napier, J. (2008). System Justification as conscious and nonconscious goal pursuit. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of Motivation Science (pp. 591-605). New York: Guilford Press.

 

Mendoza-Denton, R., Downey, G., Purdie, V., Davis, A., & Pietrzak, J. (2002). Sensitivity to status-based rejection: Implications for African-American students' college experience. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 896-918. 

 

Mendoza-Denton, R., Goldman-Flythe, M., Pietrzak, J. Downey, G., & Aceves, M.J. (2010). Group-value ambiguity: understanding the effects of academic feedback on minority students‘ self-esteem. Social Psychological and Personality Science, 1(2),  127-135.

 

Mendoza-Denton, R., Page-Gould, E., & Pietrzak, J. (2006). Mechanisms for coping with race-based rejection expectations. In S.  Levin & C. Van Laar (Eds.), Stigma and Group inequality: Social Psychological Approaches (pp. 151-170). New York: Erlbaum.

 

Mendoza-Denton, R., Pietrzak, J., & Downey, G. (2008).  Distinguishing institutional identification from academic goal pursuit: Interactive effects of ethnic identification and race-based rejection sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology, 29(2), 338-351. doi: 10.1037/0022-3514.95.2.338

 

Mikołajczak, M. & Pietrzak, J. (in press). Ambivalent sexism and religiosity: connected through values. Sex Roles.

 

Mikołajczak, M. & Pietrzak, J. (in press). A broader conceptualization of ambivalent sexism. Chapter to appear in: S. Safdar & N. Kosakowska (Eds.) The psychology of Gender and Culture. Springer Publishing.


Pietrzak, J. (2012). Antecedents and manifestations of sexism. In A. Golec de Zavala & A. Cichocka (Eds.), The Social Psychology of Social Issues (pp. 57-81). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

 

Pietrzak, J., Downey, G. & Ayduk, O. (2004). Rejection sensitivity as an interpersonal vulnerability. In M. Baldwin (Ed.), Interpersonal Cognition, pp. 62-84. New York: Guilford Press.

 

Pietrzak, J., Jochemczyk, Ł., Serbin, P., & Kuśka, M. (in press). The influence of need for closure on expectations about and outcomes of negotiations. Polish Psychological Bulletin.

 

Pietrzak, J. & Mikołajczak, M. (2011). Religia a legitymizacja nierówności płciowej w Polsce. W M. Kofta. Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

 

Pietrzak, J. & Winiewski, M. (2011). Orientacje społeczne a uprzedzenia. W J. Czarnota-Bojarska & I. Zinserling (Red.). W Kręgu Psychologii Społecznej (str. 127-142). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

E-mail: jasia@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549821

Room: 314

Office hours: I'm on sabbatical until 1 October 2014!Research interests

Intergroup relations

Gender stereotypes and gender discrimination

Religious stereotypes, particularly stereotypes of atheists

 Publications

Jost, J., Pietrzak, J., Liviatan, I., Mandisodza, A., & Napier, J. (2008). System Justification as conscious and nonconscious goal pursuit. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of Motivation Science (pp. 591-605). New York: Guilford Press.

 

Mendoza-Denton, R., Downey, G., Purdie, V., Davis, A., & Pietrzak, J. (2002). Sensitivity to status-based rejection: Implications for African-American students' college experience. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 896-918. 

 

Mendoza-Denton, R., Goldman-Flythe, M., Pietrzak, J. Downey, G., & Aceves, M.J. (2010). Group-value ambiguity: understanding the effects of academic feedback on minority students‘ self-esteem. Social Psychological and Personality Science, 1(2),  127-135.

 

Mendoza-Denton, R., Page-Gould, E., & Pietrzak, J. (2006). Mechanisms for coping with race-based rejection expectations. In S.  Levin & C. Van Laar (Eds.), Stigma and Group inequality: Social Psychological Approaches (pp. 151-170). New York: Erlbaum.

 

Mendoza-Denton, R., Pietrzak, J., & Downey, G. (2008).  Distinguishing institutional identification from academic goal pursuit: Interactive effects of ethnic identification and race-based rejection sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology, 29(2), 338-351. doi: 10.1037/0022-3514.95.2.338

 

Mikołajczak, M. & Pietrzak, J. (in press). Ambivalent sexism and religiosity: connected through values. Sex Roles.

 

Mikołajczak, M. & Pietrzak, J. (in press). A broader conceptualization of ambivalent sexism. Chapter to appear in: S. Safdar & N. Kosakowska (Eds.) The psychology of Gender and Culture. Springer Publishing.


Pietrzak, J. (2012). Antecedents and manifestations of sexism. In A. Golec de Zavala & A. Cichocka (Eds.), The Social Psychology of Social Issues (pp. 57-81). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

 

Pietrzak, J., Downey, G. & Ayduk, O. (2004). Rejection sensitivity as an interpersonal vulnerability. In M. Baldwin (Ed.), Interpersonal Cognition, pp. 62-84. New York: Guilford Press.

 

Pietrzak, J., Jochemczyk, Ł., Serbin, P., & Kuśka, M. (in press). The influence of need for closure on expectations about and outcomes of negotiations. Polish Psychological Bulletin.

 

Pietrzak, J. & Mikołajczak, M. (2011). Religia a legitymizacja nierówności płciowej w Polsce. W M. Kofta. Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

 

Pietrzak, J. & Winiewski, M. (2011). Orientacje społeczne a uprzedzenia. W J. Czarnota-Bojarska & I. Zinserling (Red.). W Kręgu Psychologii Społecznej (str. 127-142). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.