mgr Jakub Michalak


E-mail: jakub.michalak@10g.pl

Telefon:

Pokój: 422B

Godziny dyżuru: kontakt mailowyZainteresowania badawcze

- Psychologia społeczna,

- Psychologia uprzedzeń,
- Psychofizjologia,

- Neuropsychologia procesów społecznych,

- Psychologia podejmowania decyzji,

- Psycholgia procesów współpracy

 

 

 

Wykształcenie:

• 2013-obecnie: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca, UW. Opiekun: Dr hab. Michał Bilewicz

 

• 2007-2013: Uniwersytet Warszawski. Wydział Psychologii, Warsaw International Studies in Psychology, uzyskany tytuł: magister Psychologii. Tytuł pracy magisterskiej: Manipulation of the N170 ERP component via social context. Promotor: Dr hab. Michał Bilewicz, Uniwersytet Warszawski.

Publikacje

E-mail: jakub.michalak@10g.pl

Phone:

Room: 422B

Office hours: meeting set via emailResearch interests

- Social psychology,

- Psychology of prejudice,

- Psychophysiology,

- Neuropsychology of social processes,

- Psychology of judgment and decision making,

- Psychology of cooperation

 

 

Education:

• 2013-now: Interdisciplinary PhD Program on The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies, UW. Tutor: Michał Bilewicz, PhD.

 

• 2007-2013: Warsaw University. Faculty of Psychology, Warsaw International Studies in Psychology, title acquired: MA in Psychology. Title of the MA thesis: Manipulation of the N170 ERP component via social context. Tutor: Michał Bilewicz, PhD.Publications