mgr Mateusz Olechowski


E-mail: mateusz.olechowski@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 5

Godziny dyżuru: do uzgodnienia drogą mailowąZainteresowania badawcze

wiktymizacja grupowa, potoczne reprezentacje historii, nierówności społeczne, wykorzystywanie zwierząt, metodologia badań

Publikacje

Olechowski, M. (2012). Kryzys psychologii, psychologia kryzysu. Psychologia Społeczna, 3, 227-233.

Jaworska, M., Olechowski, M. i Bilewicz, M. (2011). Ludobójstwo i jego społeczno-psychologiczne następstwa: od korzeni zła do przeprosin i procesu wybaczania. W: L. Nijakowski i  B. Machul-Telus (red.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Kraków: Impuls.

E-mail: mateusz.olechowski@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 5

Office hours: please contact via e-mailResearch interests

collective victimhood, representations of history, social inequilities, animal exploitation, research methods

Publications

Olechowski, M. (2012). Kryzys psychologii, psychologia kryzysu. Psychologia Społeczna, 3, 227-233.

Jaworska, M., Olechowski, M. i Bilewicz, M. (2011). Ludobójstwo i jego społeczno-psychologiczne następstwa: od korzeni zła do przeprosin i procesu wybaczania. W: L. Nijakowski i  B. Machul-Telus (red.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Kraków: Impuls.