Dydaktyka

Prowadzone zajęcia 2016/2017Poza Wydziałem Psychologii:
Social Cognition na Friedrich-Schiller-Universität Jena
 

Prowadzone zajęcia 2015/2016


 

 

Prowadzone zajęcia 2014/2015


 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami zaprasza zainteresowanych badaczy na seminaria metodologiczne, które odbywają się w naszej siedzibie. Więcej informacji pod adresem email: cbu@psych.uw.edu.pl