Nagroda PFRON dla Mai Kłody
POWRÓT

Praca opisująca metody poprawy postaw wobec osób z niepełnosprawnością nagrodzona w konkursie Otwarte Drzwi. W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę magisterską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym OTWARTE DRZWI, nagrodzona została współpracowniczka Centrum Badań nad Uprzedzeniami, mgr Maja Kłoda. Nagrodę przyznano za jej pracę pt. „Koncepcje psychologii społecznej w służbie edukacji włączającej: kształtowanie postaw uczniów wobec rówieśników z niepełnosprawnością fizyczną”, która opisywała nowatoską interwencję opartą na podstawowych koncepcjach psychologii społecznej - przyjmowaniu perspektywy oraz wyobrażonym kontakcie miedzygrupowym, której celem była zmiana postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Promotorem pracy był dr Michał Bilewicz.