Aleksandra Cichocka stypendystką MNiSW
POWRÓT

Doktorantka CBU wśród 99 najwybitniejszych doktorantów w Polsce. Aleksandra Cichocka otrzymała jedno z tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. Decyzję o przyznaniu stypendium - na wniosek rektorów uczelni - podejmował interdyscyplinarny zespół ekspertów oceniających najważniejsze dokonania naukowe kandydatów. Aleksandra Cichocka zajmuje się badaniami samooceny, ideologii politycznych, jak również form identyfikacji grupowej. Jej prace ukazywały się m.in. na łamach Journal of Personality and Social Psychology, Group Processes and Intergroup Relations, Journal of Personality oraz European Journal of Social Psychology. Aleksandra Cichocka popularyzuje w środowisku polskich psychologów zaawansowane metody analizy statystycznej (m.in. analizę supresji oraz złożone analizy mediacyjne). W ubiegłym roku była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Nowojorskim; współpracuje również z badaczami z uniwersytetów w Kolonii, Groningen oraz Lizbonie.