Artykuł "Nouns cut slices" nagrodzony przez IALSP

 

 

 

Międzynarordowe Towarzystwo Społecznej Psychologii Języka (IALSP) wyróżniło artykuł "Nouns Cut Slices: Effects of Linguistic Forms on Intergroup Bias" nagrodą dla Najlepszego Artykułu w Journal of Laungage and Social Psychology. Nagroda przyznawana jest co dwa lata dla najlepszego artykułu, który ukazał się na łamach wydawanego przez Sage czasopisma Journal of Laungage and Social Psychology. Nagrodzony artykuł powstał w ramach projektu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i dotyczy wpływu abstrakcyjności gramatycznej na faworyzację grupy własnej. W serii trzech badań zauważono, że określenie etniczności formą rzeczownikową (np. "malarz - Polak" zamiast "polski malarz") nasila chęć faworyzowania grupy własnej kosztem grupy obcej. Prawidłowość tą potwierdzono w badaniach eksperymentalnych prowadzonych w wielu krajach, w różnych kontekstach, na próbach studenckich i reprezentatywnych. Autorami artykułu są Sylvie Graf, Michał Bilewicz, Eerika Finell i Daniel Geschke.