Badania o Mowie Nienawiści w Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych

5 listopada Mikołaj Winiewski i Michał Bilewicz prezentowali wyniki
badania dotyczącego mowy nienawiści przed Komisją Mniejszości
Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Badania komentowali później
parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,
środowisk mniejszościowych i organizacji pozarządowych - wspólnie
zastanawiając się nad skutecznymi strategiami rozwiązania problemu
mowy nienawiści w Polsce.

Więcej informacji na stronach Newsweeka:

http://polska.newsweek.pl/internet-pelny-mowy-nienawisci-newsweek-pl,artykuly,351233,1.html