dr Anna Batory na Seminarium Otwartym CBU

Zapraszamy na seminarium otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami, na którym wystąpi dr Anna Batory (Akademia Pedagogiki Specjalnej) z referatem pt: "Motywy kształtujące tożsamość w sytuacji uwrażliwienia na śmierć".

 

Seminarium odbędzie się 22.04. o godz. 15.15 na Wydziale Psychologii UW, w sali 74 (2. piętro).

 

Abstrakt:


Motywy kształtujące tożsamość w sytuacji uwrażliwienia na śmierć

Konstruując odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” ludzie dążą do satysfakcji sześciu podstawowych motywów: samooceny, skuteczności, ciągłości, przynależności, odrębności i sensu (Vignoles i in., 2006; Vignoles, 2011). Okazuje się, że zbiór motywów ważnych „na co dzień” w spontanicznej dynamice wieloaspektowego Ja (badanie 1, Batory, 2014) różni się od motywów, które okazały się kluczowe w sytuacji zagrożenia (badanie 2, Batory, 2015). W myśl teorii opanowania trwogi (Pyszczynski, Greenberg, i Solomon, 2009) kontekstem potencjalnie zagrażającym tożsamości jest sytuacja uwrażliwienia na śmierć (mortality salience). W wystąpieniu zostaną przedstawione wyniki badań eksperymentalnych, które miały na celu uchwycenie skutków aktywizowania myśli o śmierci dla motywacyjnych podstaw tożsamości, określanych w kategoriach poczucia własnej wartości, skuteczności, ciągłości, przynależności, odrębności i sensu życia (badanie 3 i 4).