FNP Start dla dr Karoliny Hansen

Karolina Hansen otrzymała roczne stypendium dla młodych naukowców Start przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.