Grant OPUS 7 dla Mikołaja Winiewskiego

Mikołaj Winiewski otrzymał grant OPUS 7 na realizację projektu "Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji."
W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą badania sondażowe dotyczące przyzwolenia na różne formy przemocy względem grup mniejszościowych oraz badania archiwalne historycznych aktów przemocy w poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów sprzyjających powstawaniu przemocy kolektywnej.