Grant PRELUDIUM dla Wiktora Sorala

Wiktor Soral zrealizuje projekt pt.: „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego »Ja« wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy”. Podstawowa z postawionych przez autora hipotez głosi, że samoocena indywidualna („ja jako jednostka”) oraz samoocena kolektywna (np. „ja jako Polak”, „my, Polacy”) mają źródło w odmiennych treściach: przekonaniu o swoich kompetencjach w pierwszym przypadku oraz w przekonaniu o swojej moralności w drugim. Projekt realizowany jest w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca UW.