Jaka jest przyszłość społeczeństw wielokulturowych? Dyskusja praktyków i naukowców.

Po stronie praktyków w dyskusji udział wezmą Michał Boni (Parlament Europejski), oraz Krzysztof Lewandowski (MSW). Środowisko naukowe reprezentować będą Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)
oraz Paweł Boski (Uniwersytet SWPS). Spotkanie poprowadzi Kuba Kryś (Polska Akademia Nauk). Chcemy podyskutować o wielokulturowości i integracji. Naukowcy opowiedzą o psychologicznym know-­‐how. Praktycy opowiedzą o realiach i o systemie. Czy ich opowieści mają obszary wspólne? Serdecznie zapraszamy na dyskusję.

 

Piątek, 4 września, godzina 14.30-­‐16.00

ul. Pomorska 46/48, Łódź
Aula Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ


Panel jest częścią konferencji zorganizowanej przez:
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

oraz

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej.

 

Osoba odpowiedzialna za organizację panelu:

Kuba Kryś

Instytut Psychologii

Polskiej Akademii Nauk
+48 608 690 181
kuba@krys.pl