KONKURS - JUNIOR RESEARCHER

Warszawa, 15.02.2016

 

KONKURS


Polsko-niemiecki projekt badawczy „Historia  i motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości.” pod kierownictwem dr hab. Michała Bilewicza, prof. UW, poszukuje dwóch osób na stanowisko:


JUNIOR RESEARCHER

 

Wymagania wobec kandydatów:

a) doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu badań społecznych zgodnych z tematyką projektu

b) doświadczenie w analizowaniu danych statystycznych

c) autorstwo prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych

d) dostępność przez cały okres trwania projektu (03.2016-03.2019)

 

CV z wyszczególnieniem działalności naukowej można składać w formie papierowej, w zaklejonej kopercie w Centrum Badań nad Uprzedzeniami (Wydziału Psychologii, 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, pok. 7).

Kopertę należy oznaczyć: „Historia  i motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości.” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 29.02.2016

 

 

Z konkursu wyłonione zostaną dwie osoby, którym zaproponowane zostanie zatrudnienie na umowę o dzieło z możliwością zmiany na umowę o pracę po okresie kilku miesięcy udanej współpracy.

 

Wymiar zatrudnienia: 40h miesięcznie (pełny etat)

Wynagrodzenie: 920 euro brutto/miesiąc

Zakres obowiązków:

a) opracowanie modeli teoretycznych

b) projektowanie badań

c) analiza statystyczna wyników,

d) autorstwo publikacji oraz prezentacji konferencyjnych

 

Pytanie dotyczące ogłoszenia prosimy kierować do kierownika projektu wyłącznie drogą mailową (bilewicz@psych.uw.edu.pl­)

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 01 marca 2016 r.