Naukowcy a Gender
POWRÓT

W ciągu ostatnich tygodni przez Polskę przetoczyła się ożywiona dyskusja dotycząca gender studies – jednej z najważniejszych perspektyw badawczych w naukach społecznych i behawioralnych. Pojawiło się wiele krytycznych głosów ze strony przedstawicieli Kościoła – sugerujących nienaukowy charakter perspektywy gender oraz jej domniemaną sprzeczność z naukami biologicznymi. Z czasem coraz liczniejsze – krytykowane przez Kościół – zjawiska zaczęły być nazywane „genderyzmem" bądź „ideologią gender". W końcu przedstawiciele władz samorządowych zaczęli domagać się usunięcia perspektywy gender z programów edukacyjnych.

 

 

Co naukowcy sądzą na temat gender?  

Dowiesz się na http://poconamgender.pl/