Niewidoczni dla państwa. Stygmatyzacja instytucjonalna a zbiorowe działanie osób LGB w pięciu krajach Europy Wschodniej

Zapraszamy na seminarium CBU, na którym wystąpią: 
 
Paulina Górska i dr Mikołaj Winiewski (Wydział Psychologii UW), z referatem pt.
"Niewidoczni dla państwa. Stygmatyzacja instytucjonalna a zbiorowe działanie osób LGB w pięciu krajach Europy Wschodniej".
 
Seminarium odbędzie się w przyszły piątek, 18.03. o godz. 15.15. na Wydziale Psychologii UW w sali 74 (2. piętro).
 
Poniżej abstrakt wystąpienia:
 

Poprzednie badania wykazały, że stygmatyzacja instytucjonalna polegająca na braku rozpoznania praw mniejszości seksualnych w ustawodawstwie danego państwa oddziałuje negatywnie na dobrostan psychiczny osób nieheteronormatywnych (zob. Hatzenbuehler, 2014). Celem przeprowadzonego przez nas badania było sprawdzenie, w jaki sposób nierówności wbudowane w system prawny przekładają się na zbiorowe działanie osób LGB (lesbijek, gejów, osób biseksualnych). Korzystając z klilku odrębnych tradycji teoretycznych, takich jak teoria piętna seksualnego (Herek, 2009), teoria tożsamości społecznej (Tajfel i Turner, 1979), teoria uzasadniania systemu (Jost i Banaji, 1994) oraz teoria struktury możliwości politycznych (Tarrow, 1998), zaproponowaliśmy model, integrujący zjawisko z poziomu makro (zakres praw przysługujących osobom nieheteronormatywnym) ze zjawiskami z poziomu mikro (tj. zinternalizowaną homofobią, identyfikacją z grupą własną i zbiorowym działaniem). Analiza danych (N = 1365) pochodzących z pięciu państw Europy Wschodniej (tj. z Chorwacji, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier) pozwoliła na przyjęcie weryfikowanego modelu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami piętno instytucjonalne zmniejszało intencje zbiorowego działania osób LGB, a za efekt ten odpowiadały wzrost zinternalizowanej homofobii oraz spadek identyfikacji z grupą własną.

 

wykorzystano zdjęcie autorstwa

InSapphoWeTrust