No Hate Speech
POWRÓT

 
Internet oferuje nam możliwość tworzenia, publikowania, rozpowszechniania oraz konsumowania treści medialnych, kreując jednocześnie przestrzeń dla partycypacji, zaangażowania oraz auto-ekspresji.
 
Mimo to, coraz częściej jest on wykorzystywany również jako medium służące propagowaniu języka nienawiści i uprzedzeń w stosunku do osób o innym kolorze skóry, innej narodowości, innym wyznaniu lub innej orientacji seksualnej.
 
Celem kampanii No Hate Speech Movement (http://www.nohatespeechmovement.org) - zainicjowanej przez Radę Europy - jest mobilizowanie i wspieranie młodych aktywistów do stawienia czynnego oporu przejawom nienawiści pojawiającym się w Internecie. 
 
Niewątpliwie jest to ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na solidarności, zaangażowaniu i poczuciu obywatelskiego obowiązku (również, czy przede wszystkim w Internecie - będącym dla wielu młodych ludzi podstawowym obszarem ich aktywności).
 
Jako Centrum Badań nad Uprzedzeniami w pełni popieramy postulaty NHSM (http://www.nohatespeechmovement.org).
 
Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w działaniach polskiej wersji kampanii, pomagając w projektowaniu oraz realizacji badań, których celem jest określenie skali mowy nienawiści w Polsce oraz społecznego przyzwolenia na jej stosowanie. Jako CBU chcielibyśmy sprawdzić: 1) jakie treści są postrzegane przez przedstawicieli mniejszości jako krzywdzące, obraźliwe i/lub niedozwolone, 2) jakie socjo-psychologiczne czynniki mogą być wyjaśnieniem dla społecznego przyzwolenia na stosowanie mowy nienawiści w Internecie, w telewizji, radiu, prasie, w domach, pracy lub na ulicach.