Obrona pracy doktorskiej Małgorzaty Mikołajczak

Pragniemy pogratulować obrony rozprawy doktorskiej Małgorzacie Mikołajczak, badaczce współpracującej z Centrum badań nad Uprzedzeniami.

Obrona odbyła się 21 stycznia 2016 roku na Wydziale Psychologii UW.
Tytuł rozprawy doktorskiej - „The structure of ambivalence toward women – Legitimization of gender discrimination and prospects for change”. (https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1367)
Promotor - prof. dr hab. Mirosław Kofta
Recenzenci - prof. dr hab. Anna Kwiatkowska i prof. dr hab. Dominika Maison