Piknik Naukowy. Pokazy Wydziału Psychologii UW w 2017 roku - Wyniki badań

3 czerwca 2017 roku odbył się Piknik Naukowy. Podobnie jak w latach poprzednich Karolina Hansen koordynowała udział Wydziału Psychologii w tym wydarzeniu. Z Aleksandrą Świderską przygotowały dwa pokazy, w których badały psychologiczne podłoże niechęci ludzi do brzydkich warzyw i owoców. Zachęcamy do lektury krótkiego raportu z wynikami tych badań:

 

http://cbu.psychologia.pl/uploads/images/foto/PiknikNaukowy2017_RaportPsychUW.pdf