"Płód" czy "dziecko" - wyniki badań postaw wobec aborcji

 

Wyniki badań Michała Bilewicz, Małgorzaty Mikołajczak i Marii Babińskiej na temat związku postaw wobec aborcji z preferowaniem określeń "dziecko" lub "płód" zostały opublikowane w czasopiśmie Personality and Individual Differences