Raport „Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia”

Zapraszamy do lektury raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, poświęconego przestępstwom motywowanym uprzedzeniami względem osób starszych, z niepełnosprawnościami, nieheteroseksualnych i transpłciowych.

 

Rozdziały w raporcie prezentujące wyniki przeprowadzonego w 2016 r. na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich badania zostały przygotowane przez dwóch naszych współpracowników: dr. Mikołaja Winiewskiego i Paulinę Górską. Celem badania było m.in. scharakteryzowanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami, przeprowadzenie pilotażu narzędzia do pomiaru ciemnej liczby tego rodzaju przestępstw i porównanie konsekwencji psychicznych i społecznych ponoszonych przez osoby pokrzywdzone tymi przestępstwami w porównaniu do osób pokrzywdzonych przestępstwami niemotywowanymi uprzedzeniami.


Pełen raport dostępny jest tutaj.