Staż w Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Zapraszamy do odbycia bezpłatnego stażu w naszym zespole.
 
Oferujemy:

- Zdobycie doświadczenia w przygotowywaniu i przeprowadzaniu badań oraz analizowaniu ich wyników

- Pracę z ludźmi, którzy lubią to, co robią
- Poszerzanie kontaktów
- Zaliczenie obowiązkowych godzin stażowych w ramach studiów


Zadania stażystów:
- Udział w projektowaniu badań i tworzeniu narzędzi
- Zbieranie danych
- Pomoc w analizowaniu wyników badań
- Tworzenie raportów empirycznych
- Zadania organizacyjne
 

 

Prosimy o przesyłanie e-maili z CV zawierającym informację o odbytych przez Ciebie kursach fakultatywny oraz umiejętnościach statystycznych wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego chciał(a)byś z nami pracować na adres: stazcbu@gmail.com
 
Czekamy na Twoją aplikację!