Małgorzata Mikołajczak laureatką stypendium doktorskiego Etiuda 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Małgorzata Mikołajczak w ramach projektu zatytułowanego "Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany” bada mechanizmy utrwalające nierówności społeczne między kobietami i mężczyznami oraz możliwość ich zmniejszenia poprzez zbiorowe działania zaangażowanych grup. Projekt realizowany jest na Wydziale Psychologii UW i w Centre for Research in Social Psychology na University of Queensland w Australii.