Wykład Anny Stefaniak na Wieczorze dla Dorosłych

Mamy przyjemność zaprosić na wykład Anny Stefaniak na Wieczorze dla Dorosłych organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik.

 

31 marca 2016, wieczór pt.: „Wojna i pokój”

 

Gdzie: Centrum Konferencyjne (I piętro)
Godziny: 19.45, 20.30, 21.15
Liczba miejsc: 50 | Czas: ok. 30 min

 

CZY KAŻDY MOŻE BYĆ ZBRODNIARZEM ? – psychologia społeczna wojny Decydujący wpływ na zachowanie ludzi ma identyfikacja z grupą społeczną (narodem, wspólnotą religijną). U źródeł tej identyfikacji leży dążenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności. Własną grupę postrzegamy i traktujemy lepiej niż inne (w psychologii nazywane „grupami obcymi”). Nietrudno więc o waśnie czy spory, których podstawą może być rzeczywista lub urojona krzywda bądź niesprawiedliwość, za którą winimy właśnie grupy obce. Z czasem antagonizmy te stają się najważniejszym czynnikiem kształtującym stosunki między grupami.  Nawet drobny incydent może stać się przyczyną wybuchu agresji. Jakie mechanizmy psychospołeczne sprawiają, że ludzie angażują się w konflikt, chwytają za broń? Jaki wpływ ma wojna na funkcjonowanie psychiczne człowieka (np. na zjawisko dehumanizacji przeciwnika)? Dlaczego podczas wojny ludzie dopuszczają się strasznych czynów? Dlaczego niektóre konflikty wydają się być „nierozwiązywalnei” (np. wojna na Bliskim Wschodzie) i co utrudnia budowanie pokonfliktowego pojednania?

 

Prowadzenie: Anna Stefaniak – psycholożka społeczna, doktorantka w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poza badaniami nad uprzedzeniami w stosunkach międzygrupowych, psychologią dyskryminacji, a także edukacją antydyskryminacyjną i prawami człowieka.