O badaniach CBU w sejmie RP
POWRÓT

9 stycznia 2014 w gmachu Sejmu RP na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbyła się prezentacja ekspertyzy dla Sejmu dotyczącej stosunku Polaków do Żydów autorstwa Mikołaja Winiewskiego i Michała Bilewicza. W trakcie prezentacji Michał Bilewicz przedstawił wyniki Polskiego Sondażu Uprzedzeń II, ogólnopolskiego badania postaw Polaków przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami latem 2013 roku.  Badanie to wykazało, że w ciągu ostatnich lat nie zmienił się poziom natężenia antysemityzmu spiskowego oraz antysemityzmu wtórnego, natomiast nieznacznie wzrósł odsetek Polaków wierzących w tradycyjne formy stereotypów antysemickich. 

Sejmowa prezentacja wyników sondażu została odnotowana przez prasę w: PolsceUSA Izraelu.