Warsztaty dla policji "Zrozumieć Zło" w Oświęcimiu

Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW jest patronem i współpracownikiem
innowacyjnego programu szkoleniowego "Zrozumieć Zło", skierowanego do
polskich policjantów. Program jest realizowany przez Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu we współpracy z Komendą Główną Policji. Głównym celem
programu jest podwyższenie determinacji Policji w ściganiu przestępstw
z nienawiści w oparciu o historię Holokaustu. Zespół Centrum Badań nad
Uprzedzeniami odpowiada za moduł programu dotyczący psychologicznych
aspektów dyskryminacji i ludobójstwa. Członkowie naszego zespołu
prowadzą specjalne zajęcia dla policjantów, których celem jest
uwrażliwienie na problemy nadużywania władzy, dehumanizacji i
anonimowej przemocy. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2014 i trwać
będzie do roku 2016.

Więcej informacji na stronie: http://ajcf.pl/ajcserwis/zrozumiec-zlo/

 

fot. Piotr Drabik licencja Creative Commons