Historia

Powołanie Centrum przy Wydziale Psychologii ma niezwykłe znaczenie symboliczne. W obecnym budynku Wydziału Psychologii w latach 1942-1943 mieściła się kwatera SS, która nadzorowała wywózkę trzystu tysięcy warszawskich Żydów do obozu w Treblince. Naprzeciw tego budynku znajdował się Umschlagplatz - miejsce, które szczególnie skłania do refleksji nad konsekwencjami rasizmu, ksenofobii i uprzedzeń.

Gdy przyjrzymy się historii naszej dyscypliny, to bez trudu dostrzeżemy jak wielki wpływ na badaczy miała chęć zrozumienia tego, co wydarzyło się w Europie w czasie II Wojny Światowej. Chęć wyjaśnienia zachowań ludzi w czasie Holokaustu przyświecała zarówno Stanleyowi Milgramowi w badaniach nad gotowością ludzi do krzywdzenia innych, jak i Henri Tajfelowi w badaniach nad faworyzacją grupy własnej. Zespół Theodora Adorno postawił sobie za cel zrozumienie szczególnego typu faszystowskiej osobowości, której upowszechnienie miało później doprowadzić do zagłady Żydów. Wynikiem tych badań była koncepcja Osobowości Autorytarnej, która do dziś inspiruje psychologów politycznych.

Projekt Centrum Badań nad Uprzedzeniami nawiązuje do tych wielkich tradycji badawczych.