Współpraca

Centrum Badań nad Uprzedzeniami dokłada wszelkich starań do utrzymania najwyższej jakości usług badawczych i interwencyjnych w sytuacjach trudnych. Oferujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami sektora publicznego w zakresie poniższych działań:
 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami współpracuje z Wydawnictwem Naukowym PWN w tworzeniu serii wydawniczej dotyczącej psychologii relacji międzygrupowych, a w szczególności streotypizacji i uprzedzeniom.

W planach rozwoju Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podjęta zostanie próba stworzenia przestrzeni zachęcającej do kontaktu z innymi grupami etnicznymi, religijnymi oraz innymi grupami mniejszościowymi i stygmatyzowanymi.

Członkowie Centrum Badań nad Uprzedzeniami doradzali Ministrowi Administracji i Digitalizacji, Polskiemu Parlamentowi, władzom miejskim oraz organizacjom pozarządowym.