Współpraca akademicka

Zespół Centrum wspólnie z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi uczestniczy w wielu naukowych przedsięwzięciach dotyczących psychologii stosunków międzygrupowych. 

Nasi dotychczasowi partnerzy to m.in.:

 

 

Jesteśmy również współtwórcami europejskiego projektu COST poświęconego badaniom psychologicznych uwarunkowań pojednania i pamięci zbiorowej.