Współpraca pozanaukowa

Centrum realizuje wiele projektów stosowanych wspólnie z partnerami pozarządowymi, m. in.:

 

 

Doradzamy również organizacjom państwowym - dr hab. Michał Bilewicz oraz dr Mikołaj Winiewski są autorami przygotowanego dla Sejmu RP raportu "Dynamika oraz psychologiczne uwarunkowania antysemityzmu: Wyniki Polskiego Sondażu Uprzedzeń z 2009 i 2013 roku" prezentowanego podczas posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

Konsultujemy i dokonujemy ewaluacji istniejących programów antydyskryminacyjnych i integracyjnych, m. in.:

 


Jesteśmy aktywnymi członkami kampanii "BEZ NIENAWIŚCI", działającej na rzecz praw człowieka w Internecie.