Badania sondażowe

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami w ramach realizowanych projektów jak i współpracy z innymi ośrodkami badawczymi prowadzi badania na ogólnopolskich próbach reprezentatywnych, których celem jest diagnoza bieżących relacji międzygrupowych stereotypizacji i poziomu uprzedzeń względem różnych grup społecznych (etnicznych, wyznaniowych, mniejszości seksualnych) oraz na ocenę zmian w czasie.

 

Założenia:


Badania prowadzone w CBU. W ramach cyklicznych projektów (np. PPS) jak i innych pojedynczych projektów badawczych (w tym badaniach nastawionych na aplikacje praktyczne), opartych o badania sondażowe stosowane są wystandaryzowane narzędzia.


Badania prowadzone w innych ośrodkach. Centrum Badań nad Uprzedzeniami prowadzi także stały monitoring źródeł danych z innych ośrodków badawczych jak i ośrodków badania opinii publicznej. Pozyskane w ten sposób dane są poddane analizom drugiego (re-analizy surowych danych) i trzeciego rzędu (analizy wyników wielu badań).