Polish Prejudice Survey - Polski Sondaż Uprzedzeń

Polski Sondaż Uprzedzeń (Polish Prejudice Survey) to cykliczny projekt badawczy oparty na ogólnopolskich sondażach przeprowadzanych na reprezentatywnych próbach losowych. Celem sondażu jest diagnoza uprzedzeń w Polsce oraz rozpoznanie psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za stereotypizację, uprzedzenia i intencje dyskryminacyjne w Polsce.

 

Każdy z pomiarów Polskiego Sondażu Uprzedzeń zawiera moduł stały, umożliwiający śledzenie zmian w czasie postaw Polaków wobec wybranych grup mniejszościowych, jak również zmiany ogólnych zjawisk psychologicznych (np. kontakt międzygrupowy, orientacja na dominację, formy identyfikacji narodowej, autorytaryzm). Każdy z pomiarów zawiera też zmienne moduły tematyczne (np. dotyczące językowych mechanizmów dyskryminacji, uprzedzeń w relacjach grup o różnym statusie, postaw wobec różnorodności społecznej i językowej).

 

Wyniki badań prowadzonych w ramach Polskiego Sondażu Uprzedzeń publikowane są w formie publikacji naukowych, raportów tematycznych i publikacji książkowych.