Polish Prejudice Survey - Polski Sondaż Uprzedzeń 3


Kierownik 

dr Mikołaj Winiewski

 

Lata realizacji

2017

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 7)

 

Opis

Projekt obejmował ogólnopolski, reprezentatywny sondaż (N = 1019) mający na celu diagnozę poziomu przyzwolenia na przemoc międzygrupową w Polsce i czynników, które mogą się do tego przyzwolenia przyczyniać. Sondaż pozwolił też na ocenę poziomu uprzedzeń wobec różnych grup społecznych w Polsce. 

 

 

 

     Raporty do pobrania:

 

- Mowa nienawiści w Polskim Sondażu Uprzedzeń 3  

- Kontakt międzygrupowy i dystans społeczny w Polskim Sondażu Uprzedzeń 3 

- Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3 

Postawy wobec muzułmanów a przywiązanie do grupy własnej w Polsce. Polski Sondaż Uprzedzeń 3.

Spisek gender. Psychologiczne podłoża zjawiska.