Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego "Ja" wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy.


Osoby

zaangażowane:

 

 

Wiktor Soral, Mirosław Kofta

 

Lata realizacji

2015 - 2017

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (Preludium)

 

Opis

Celem przedstawionego projektu jest wyjaśnienie, które aspekty indywidualnego i kolektywnego obrazu siebie wyznaczają pozytywną samoocenę.  Proponowane jest, że kluczowe aspekty pozytywnego obrazu siebie zależą od przyjętej domyślnie na danym poziomie tożsamości (tj. Ja jako jednostka vs. Ja jako członek grupy) perspektywy: sprawcy vs. biorcy. Oprócz sprawdzenia tej hipotezy, w ramach projektu weryfikowane jest czy zmiana domyślnej perspektywy (wynikająca z różnych czynników kontekstowych) wiąże się ze zmianą ważności niektórych aspektów pozytywnego obrazu siebie.