Deconspirator

Kierownik 

mgr Anna Stefaniak

 

Lata realizacji

2012-2013

 

Fundator

Open Society Foundations, Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and Research, Visegrad Fund

 

Opis

Deconspirator to międzynarodowy program badawczy, skupiony na diagnozie roli teorii spiskowych w kształtowaniu się i wzrastającej popularności prawicowych i populistycznych ruchów politycznych w Europie. Badania uczestników programu miały na celu, poza rozpoznaniem czynników
odpowiedzialnych za wzmocnienie skrajnej prawicy w Europie, również
tworzenie efektywnych strategii edukacyjnych oraz podnoszenie świadomości tych zjawisk wśród aktorów politycznych oraz w szerszych kręgach społecznych.
W ramach programu powstało 12 raportów autorstwa członków i
współpracowników Centrum Badań nad Uprzedzeniami dotyczących różnych aspektów populistycznej polityki oraz poparcia dla dyskryminacji, uprzedzeń i teorii spiskowych w polskim społeczeństwie. Raporty są dostępne na stronie www.deconspirator.com/category/poland/