Jasna i ciemna strona kolektywnej wiktymizacji. Studium wpływu przekonań o byciu ofiarą na stosunek do uchodźców

Kierownik 

mgr Mateusz Olechowski

 

Lata realizacji

2012-2015

 

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opis

Wiele badań psychologicznych pokazało, że poczucie skrzywdzenia

prowadzi do negatywnych skutków społecznych - lęku, podejrzliwości,

niechęci do współpracy. Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad

grupami - poczucie bycia ofiarą może prowadzić nawet do

legitymizowania przemocy wobec innych grup i narastania konfliktu.

W literaturze psychologicznej na temat poczucia grupowej wiktymizacji

brakuje jednak badań nad takimi rodzajami przekonań o byciu ofiarą, które mają pozytywne skutki. Inkluzywne przekonania o byciu ofiarą oparte są na dostrzeganiu podobieństwa z innymi cierpiącymi, empatii i zrozumieniu oraz skutkują lepszymi relacjami międzygrupowymi. Celem projektu jest przetestowanie w serii badań korelacyjnych i eksperymentalnych modelu uwarunkowań, mechanizmów i skutków wpływu inkluzywnych i wykluczających przekonań o byciu ofiarą na stosunek do uchodźców.