Wpływ poczucia indywidualnej i zbiorowej kontroli na identyfikację z grupą własną

Kierownik 

dr Aleksandra Cichocka

 

Lata realizacji

2011-2014

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki

 

Opis

Celem projektu jest zidentyfikowanie czynników sprzyjających zarówno aktywizacji, jak i czasowemu spadkowi defensywnej i dojrzałej identyfikacji grupowej. Przewidujemy, że doświadczenie deprywacji kontroli będzie wzmacniało obronną, narcystyczną formę identyfikacji grupowej. Z drugiej strony można się spodziewać, że aktywizowanie doświadczenia panowania nad własnym losem oraz wywierania pożądanego wpływu na świat powinno prowadzić do dezaktywacji obronnego ze swej istoty narcyzmu, a jednocześnie wzmocnić dojrzałą, zdrową identyfikację grupową, zwiększając jej pozytywny wpływ na postawy międzygrupowe. Nasze hipotezy zostaną przetestowane w serii badań eksperymentalnych, w których analizowane będą zależności przyczynowo-skutkowe między doświadczaniem posiadania (lub utraty) kontroli a defensywną i dojrzałą identyfikacją z grupą własną.