Przeszłość i pojednanie: Rola podstawowych potrzeb psychologicznych oraz emocji międzygrupowych

Kierownik 

dr hab. Michał Bilewicz

 

Lata realizacji

2012-2014

 

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS)

 

Opis

Projekt obejmował szereg badań dotyczących powiązań psychologii i historii. Badaliśmy wpływ narracji o egzemplarzach moralnych na pojednanie po historycznym konflikcie w Polsce (stosunki polsko-żydowskie) i Turcji (stosunki turecko-ormiańskie). Wykazaliśmy, że egzemplarze moralne są facylitatorem efektów kontaktu międzygrupowego. Analizując szczególnie potrzeby psychologiczne
potomków sprawców i świadków historycznych zbrodni wykazaliśmy
pozytywny wpływ egzemplarzy moralnych na zdolność tychże do
pojednania. W kolejnej linii badań analizowaliśmy - z wykorzystaniem
materiałów archiwalnych - wpływ sposobu przedstawiania ofiar na formy opresji w systemach totalitarnych. W ostatniej linii badań
rozpatrywaliśmy następstwa kolektywnych emocji moralnych (żalu, winy, wstydu) odczuwanych przez potomków sprawców i świadków ludobójstwa.
Wyniki grantu publikowane były w czołowych czasopismach
psychologicznych (Journal of Social Issues, European Journal of Social
Psychology), jak również na łamach publikacji interdyscyplinarnych.