Reprezentacje historii jako uwarunkowania kontaktu międzygrupowego

Kierownik 

dr hab. Michał Bilewicz

 

Lata realizacji

2013-2016

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (SONATA)

 

Opis

Celem projektu jest sprawdzenie, jak społeczno-psychologiczne kwestie związane z historią, takie jak reprezentacje przeszłości, czy postrzegana wiktymizacja grupy własnej, wpływają na chęć zaangażowania się w kontakt międzygrupowy w przyszłości. Przypuszczamy, że specyficzne podejście do historii, obejmujące m.in. poczucie winy czy niezaspokojenie potrzeb akceptacji i władzy, może stanowić przeszkodę w nawiązywaniu relacji międzygrupowych w teraźniejszości. Projekt będzie obejmował serię badań korelacyjnych i eksperymentalnych.