To twoja wina. Wpływ atrybucji i przekonań na temat możliwości kontroli nad akcentem w mowie na ocenę osób mówiących z akcentem

 

Kierownik

dr Karolina Hansen

 

Lata realizacji

2013-2016

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (FUGA)

 

Opis

Celem projektu jest sprawdzenie, jak przekonanie na temat możliwości kontroli nad akcentem i sposobem wymowy wpływają na postrzeganie osób mówiących niestandardowo (z obcym akcentem, w dialekcie regionalnym, w sposób typowy dla terenów wiejskich). W serii badań korelacyjnych i eksperymentalnych przetestowane zostaną hipotezy sformułowane w oparciu o teorię ukrytych koncepcji natury ludzkiej oraz wyniki badań nad stygmatyzacją.