Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe

Kierownik

prof. dr hab. Mirosław Kofta

 

Lata realizacji

2007-2010

 

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opis

Projekt dotyczył konsekwencji różnego rodzaju psychologicznych zagrożeń (zagrożenia pozytywnej tożsamości, zagrożenia statusu, zagrożenia poczucia kontroli, zagrożeń wynikających z negatywnej przeszłości). W badaniach koncentrowaliśmy się na takich zjawiskach, jak zbiorowe poczucie winy, wybaczanie miedzygrupowe, dehumanizacja, usprawiedliwianie systemu, procesy tożsamości społecznej. W ramach projektu prowadzone były badania eksperymentalne i korelacyjne.