Najbliższe seminarium

Zapraszamy na seminarium otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które odbędzie się 24.01.2018 (środa) o godz. 12.00, na Wydziale Psychologii UW, w sali 303 (III piętro).
 
Tym razem naszym gościem będzie dr hab. Mikołaj Cześnik (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytet SWPS). 
Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem wystąpienia:
 
Co Polacy wiedzą o polityce? I czy ma to jakiekolwiek znaczenie?
 

Tematem mojego wystąpienia jest wiedza polityczna Polaków. Przedstawię w nim wyniki kierowanego przeze mnie i będącego w trakcie realizacji projektu badawczego pt. „Wiedza polityczna w Polsce” (2013-11-B-HS5-035459); projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 6 i realizowany w Uniwersytecie SWPS. Jego celem jest systematyczna, porządna, wszechstronna i pogłębiona akademicka analiza stanu wiedzy politycznej Polaków i jej znaczenia dla systemu politycznego.

Nasze pytania badawcze dotyczą czterech obszarów. Po pierwsze, ciekawi nas status ontologiczny wiedzy politycznej Polaków. Testujemy dwie alternatywne hipotezy: a) wiedza polityczna jest uniwersalnym, względnie jednorodnym, choć syndromatycznym zjawiskiem; b) wiedza polityczna jest niejednorodnym, wielowymiarowym fenomenem społecznym i politycznym (więc raczej powinniśmy mówić o wiedzach politycznych, a nie o wiedzy). Po drugie, zajmujemy się stanem i poziomem wiedzy politycznej Polaków. Zakładamy (a później weryfikujemy empirycznie to założenie), że wiedza polityczna: a) jest wśród Polaków na dość niskim poziomie; b) jest zróżnicowana międzygrupowo. Trzecia grupa pytań i hipotez dotyczy dynamiki wiedzy politycznej w Polsce. Badamy, czy wiedza polityczna: a) rosła w ostatnim ćwierćwieczu, głównie ze względu na demokratyzację i edukację obywatelską; b) pogłębiały się istniejące między grupami społecznymi różnice w wiedzy politycznej. Czwarta grupa hipotez dotyczy skutków (nie)wiedzy politycznej Polaków. Badamy, czy wiedza polityczna: a) jest silnym korelatem uczestnictwa politycznego; b) jest istotną determinantą stosunku do demokracji i zadowolenia z niej; c) jest silnym korelatem poczucia politycznego sprawstwa.

W trakcie wystąpienia chcę pokazać dane i analizy, które służą nam do empirycznego testu wszystkich czterech grup hipotez. Z uwagi na to, że zbieramy w projekcie różnorodne dane, i są one w tej chwili na różnych etapach obróbki i analizy, odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze są też dość zróżnicowane (niektóre analizy już zakończyliśmy, nad niektórymi wątkami wciąż pracujemy). To znajdzie odbicie w prezentowanych w wystąpieniu wynikach, które są na różnych poziomach „zaawansowania publikacyjnego”.