Najbliższe seminarium

Zapraszamy na seminarium otwarte Centrum Badań nad Uprzedzeniami, które odbędzie się 09.03 (piątek) o godz. 12.00 w sali 74 (IIp.) na Wydziale Psychologii UW.
 
Tym razem naszym gościem będzie dr hab. Maciej Górecki (Wydział Psychologii, UW) z wystąpieniem: Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Analiza kontrfaktyczna. 

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem wystąpienia:
 
Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Analiza kontrfaktyczna.
 
Badanie efektywności kwot wyborczych dla kobiet, zarówno w ujęciu przekrojowym jak i podłużnym, bywa utrudnione ze względu na niemożność obserwacji adekwatnej grupy kontrolnej. W naszej pracy stosujemy metodę „syntetycznej grupy kontrolnej” (ang. synthetic control methodology), zastosowaną po raz pierwszy przez Abadie i Gardeazabala (2003; patrz także Abadie i in. 2010; Abadie i in. 2015; Xu 2017), aby skonstruować taką właśnie grupę kontrolną. Koncentrując się na przykładach wprowadzenia kwot w Polsce (2011 r.) oraz Grecji (2012 r.), tworzymy grupę kontrolną, która w okresie przed wprowadzeniem kwot w ww. krajach charakteryzuje się niemal identyczną dynamiką jak chodzi o parlamentarną reprezentację kobiet. Grupa ta jest ważoną średnią kilkunastu krajów europejskich, w których nie wprowadzono kwot. Wszystko to pozwala na ocenę scenariusza kontrfaktycznego (co stałoby się w Polsce po roku 2011, gdyby kwot nie wprowadzono?) i porównania go ze scenariuszem, który się ostatecznie zrealizował. W wyniku naszej analizy dochodzimy do wniosku, że kwoty mają zauważalny i statystycznie istotny wpływ na polityczną reprezentację kobiet. Innymi słowy, poziom reprezentacji kobiet w Polsce i Grecji jest aktualnie wyższy niż poziom reprezentacji kobiet w ich skonstruowanych przez nas „syntetycznych” odpowiednikach, w których nie ma kwot.