Seminarium Tajfelowskie

Henri Tajfel, ojciec europejskiej psychologii społecznej, autor teorii tożsamości społecznej, urodził się we Włocławku 22 czerwca 1919 roku. Jego słynne eksperymenty w paradygmacie grupy minimalnej na zawsze zmieniły psychologię społeczną. Celem seminarium jest uczczenie 90 rocznicy urodzin Tajfela, przypomnienie jego teorii oraz prezentacja aktualnych badań zainspirowanych jego bogatym dorobkiem. Seminarium obejmuje sesję zaproszonych wystąpień najwybitniejszych polskich psychologów społecznych zajmujących się tematyką powiązaną z zainteresowaniami Henri Tajfela, a także wystąpienia i sesję posterową, w trakcie których swoje badania zaprezentują młodzi naukowcy. Patronat nad Seminarium Tajfelowskim objęło Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej.

(2009) I Seminarium

Tożsamość, kategoryzacje, stereotypy i postawy międzygrupowe

(2010) II Seminarium

Zagrożenia psychologiczne, tożsamość społeczna i stosunki międzygrupowe

(2011) III Seminarium

Język, kategoryzacje społeczne i stosunki międzygrupowe

(2013) IV Seminarium

History, reconciliation and intergroup relations