VIII Seminarium Tajfelowskie


Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

z przyjemnością zaprasza do udziału w VIII Seminarium Tajfelowskim:

 

Uprzedzenia w Polsce: Oblicza przemocy kolektywnej.


Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 22 czerwca 2018 roku.

 

***

 

Media obfitują w doniesienia o wydarzeniach takich jak pobicia, napady, czy niszczenie mienia, których ofiarą padają w naszym kraju cudzoziemcy. Jak Polki i Polacy postrzegają „obcych”? Jak zapatrują się na kwestię stosowania różnych form przemocy wobec nich? Podczas tegorocznego Seminarium Tajfelowskiego zaprezentujemy wyniki badań prowadzonych w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW. Skoncentrujemy się szczególnie na podsumowaniu trzeciej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń, poświęconego tematowi międzygrupowej przemocy kolektywnej. Jednocześnie Seminarium będzie okazją dla badaczek i badaczy z innych ośrodków do przedstawienia swoich wyników z ostatnich lat.

 

Zapraszamy do składania propozycji 15-minutowych referatów – termin składania zgłoszeń upływa 29 maja 2018 roku!


Program VIII Seminarium Tajfelowskiego


10:00

Otwarcie

10:10 – 11:00

Sesja 1: Oblicza przemocy kolektywnej

Dominika Bulska, Mikołaj Winiewski
Postawy antysemickie a poparcie dla przemocy wobec Żydów

Mikołaj Winiewski, Dominika Bulska
Uwarunkowania akceptacji przemocy międzygrupowej

 
11:00 – 11:10
Przerwa kawowa
 
11:10 – 12:00
Sesja 2: Oblicza przemocy werbalnej

Aleksandra Świderska, Karolina Hansen
Związki stereotypów i emocji międzygrupowych z postawami wobec mowy nienawiści

Wiktor Soral
Związki deprywacji kontroli z poparciem dla przemocy zbiorowej i stosowaniem mowy nienawiści


12:00 – 12:10
Przerwa kawowa
 
12:10 – 13:25
Sesja 3: Oblicza działania zbiorowego


Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Jaśko, Marta Maj
Percepcja działań na rzecz sprawy – dlaczego dotychczasowe rozróżnienia nie są wystarczające?

Katarzyna Malinowska, Anna Stefaniak, Paulina Górska, Katarzyna Lipowska, Magdalena Budziszewska, Oliwia Maciantowicz, Marta Marchlewska, Joanna Witowska
Zbiorowe działanie na rzecz grup niskiego statusu a narcystyczna identyfikacja z grupą wysokiego statusu

 

Maciek Bieńkowski

Wpływ empatii i orientacji na dominację społeczną na zachowania prośrodowiskowe

 

13:25 – 14:00
Przerwa obiadowa
 
14:00 – 14:20

Prezentacja nowych wydawnictw Liberi Libri z zakresu psychologii stosunków międzygrupowych

(Uprzedzenia w Polsce 2 – Mikołaj Winiewski; Podzielony Umysł – Marek Drogosz)
 

 

14:20 – 15:10
Sesja 4: Oblicza dyskryminacji

Olga Kuzawińska, Michał Bilewicz
Zjawisko dyskryminacji w upamiętnianiu

Róża Salti
Wpływ reklamy na aspiracje zawodowe kobiet
 

 

15:10 – 15:20
Przerwa kawowa
 
15:20 – 16:10
Sesja 5: Oblicza uprzedzeń

Małgorzata Skowrońska
Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych - wybrane wnioski z badań jakościowych

Katarzyna Malinowska, Magdalena Skrodzka, Anna Stefaniak
Demograficzne i ideologiczne uwarunkowania postaw antymuzułmańskich

By złożyć propozycję referatu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 

https://www.surveymonkey.com/r/XTL9T53.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja 2018 roku.

VIII Seminarium Tajfelowskie odbędzie się w sali wykładowej nr 315 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66; http://www.buw.uw.edu.pl/).

 

Zachęcamy do kontaktu w sprawach dotyczących zgłoszeń oraz informacji ogólnych: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl

Aleksandra Świderska

Olga Kuzawińska

Magdalena Skrodzka

Michał Bilewicz