VII Seminarium Tajfelowskie

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

z przyjemnością zaprasza do udziału w VII Seminarium Tajfelowskim:

Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw?

Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 23 czerwca 2017 roku.

***

Od trzech lat w Europie trwa ożywiona dyskusja na temat nasilonej migracji z krajów Bliskiego

Wschodu i Afryki Północnej. Temat "kryzysu uchodźczego" stał się ważnym punktem odniesienia

dla polityki w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym również w krajach niebędących celem takich migracji. Tegoroczne Seminarium Tajfelowskie będzie okazją do podsumowania badań prowadzonych

w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW, w których analizowaliśmy mechanizmy kształtowania się postaw Polaków wobec muzułmanów i uchodźców po roku 2014. Jednocześnie w trakcie Seminarium zostaną zaprezentowane badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych, w których zajmowano się tą tematyką w ciągu ostatnich trzech lat.

Zapraszamy do składania propozycji 15-minutowych referatów - termin składania zgłoszeń upływa 28 maja 2017 roku.

By złożyć propozycję referatu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  https://www.surveymonkey.com/r/P872WK9. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2017 roku.

Program VII Seminarium Tajfelowskiego


9:30 – 10:00

Powitalny serwis kawowy

 

10:00

Otwarcie

 

10:15 – 11:15

Polacy wobec muzułmańskich imigrantów i uchodźców: diagnoza

 

Dominika Maison, Wydział Psychologii UW, i Marta Marchlewska, Instytut Studiów Społecznych UW
Stosunek Polaków do emigrantów z Syrii na tle emigrantów z innych krajów

 

Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii PAN
Postrzeganie imigrantów przez pryzmat zagrożeń i korzyści

 

Mikołaj Winiewski i Katarzyna Malinowska, Wydział Psychologii UW
Postawy Polaków względem uchodźców i ich przyczyny: Wstępne wyniki trzeciej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń

 
11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

Od słów do działania: o antyuchodźczej przemocy

Wiktor Soral, Instytut Studiów Społecznych UW, Mikołaj Winiewski i Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
Znaczenie mowy nienawiści dla kształtowania się postaw wobec "kryzysu uchodźczego"

Anna Stefaniak i Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii UW
Źródła poparcia dla przemocy wobec uchodźców w Polsce

Paulina Górska, Wydział Psychologii UW
Zbiorowe działanie na rzecz i przeciwko uchodźcom

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Dobre praktyki: czy integracja Polaków i imigrantów jest możliwa?

Paulina Górska, Michał Bilewicz, Manana Jaworska, Małgorzata Mikołajczak, Mateusz Olechowski i Marta Witkowska, Wydział Psychologii UW
Stosunek do uchodźców - możliwości zmiany. Raport z dwóch fal badania reprezentatywnego w Łomży

Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW, Katarzyna Wasilewska i Jacek Wasilewski, Instytut Dziennikarstwa UW
Jak informować o zamachach terrorystycznych nie wyzwalając islamofobii?

Karolina Hansen i Aleksandra Świderska, Wydział Psychologii UW
Przyjąć, ale.. Co uchodźcy powinni robić w Polsce?

 

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

14:45 – 15:45

Polskie dyskursy o uchodźcach – od analogii do emocji

Maria Babińska, Wydział Psychologii UW
"Będą zdobywać Rzym jak kiedyś zdobyli Konstantynopol”. Rola analogii historycznych w kreowaniu wizerunku uchodźców

Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kryzys uchodźczy z perspektywy Kościoła Katolickiego w Polsce

Magdalena Skrodzka, Wydział Psychologii UW
Gdy myślę "uchodźca" odczuwam...?

 

15:45

Piknik dla uczestników Seminarium i pracowników Wydziału Psychologii

w ogrodach Wydziału Psychologii, ul. Stawki 5/7

VII Seminarium Tajfelowskie odbędzie się w Centrum Kultury Jidysz przy ul. Andersa 15 w Warszawie http://jidyszland.pl/


Zachęcamy do kontaktu w sprawach dotyczących zgłoszeń oraz informacji ogólnych: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl

Aleksandra Świderska

Magdalena Skrodzka

Katarzyna Malinowska

Michał Bilewicz