VII Seminarium Tajfelowskie

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

z przyjemnością zaprasza do udziału w VII Seminarium Tajfelowskim:

Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw?

Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniu 23 czerwca 2017 roku.

***

Od trzech lat w Europie trwa ożywiona dyskusja na temat nasilonej migracji z krajów Bliskiego

Wschodu i Afryki Północnej. Temat "kryzysu uchodźczego" stał się ważnym punktem odniesienia

dla polityki w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym również w krajach niebędących celem takich migracji. Tegoroczne Seminarium Tajfelowskie będzie okazją do podsumowania badań prowadzonych

w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii UW, w których analizowaliśmy mechanizmy kształtowania się postaw Polaków wobec muzułmanów i uchodźców po roku 2014. Jednocześnie w trakcie Seminarium zostaną zaprezentowane badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych, w których zajmowano się tą tematyką w ciągu ostatnich trzech lat.

Zapraszamy do składania propozycji 15-minutowych referatów - termin składania zgłoszeń upływa 28 maja 2017 roku.

By złożyć propozycję referatu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  https://www.surveymonkey.com/r/P872WK9. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2017 roku.
Zachęcamy do kontaktu w sprawach dotyczących zgłoszeń oraz informacji ogólnych: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl