prof. dr hab. Mirosław Kofta


E-mail: kofta@psych.uw.edu.pl

Telefon: 55 49 834

Pokój: 302

Godziny dyżuru: wtorek 12.00 - 14.00, piatek 15.15 - 17.00Zainteresowania badawczePublikacje

 

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (2013). Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐Semitic Beliefs in Poland. Political Psychology34(6), 821-839.

 

Cichocka, A., de Zavala, A. G., Kofta, M., & Rozum, J. (2013). Threats to Feminist Identity and Reactions to Gender Discrimination. Sex roles,68(9-10), 605-619.

 

Kofta, M., & Slawuta, P. (2013). Thou Shall Not Kill… Your Brother: Victim− Perpetrator Cultural Closeness and Moral Disapproval of Polish Atrocities against Jews after the Holocaust. Journal of Social Issues,69(1), 54-73.

 

Bilewicz, M., & Kofta, M. (2011). Less Biased Under Threat? Self‐Verificatory Reactions to Social Identity Threat Among Groups With Negative Self‐Stereotypes1. Journal of Applied Social Psychology,41(9), 2249-2267.

 

Piber‐Dabrowska, K., Sedek, G., & Kofta, M. (2010). The cognitive nature of prejudiced individuals. In: T. Maruszewski, M. Fajkowska, & M. W. Eyesenck, Personality from biological, cognitive, and social perspectives (pp. 145-171). Eliot Werner Publications. 

 

Castano, E., & Kofta, M. (2009). Dehumanization: Humanity and its denial. Group Processes & Intergroup Relations12(6), 695-697.

 

Kofta, M. (2009). Uprzedzenia wobec obcych - od antypatii do dehumanizacji. W: J. Kozielecki, Nowe horyzonty w psychologii XXI wieku.  

 

Kofta, M., & Mirosławska, M. (2007). Zjawisko infrahumanizowania „obcych”: Wstępny test hipotezy generalizacji Ja. Psychologia Społeczna2, 52-66.

 

Kofta, M. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy: poza dychotomią. Psychologia Społeczna, 1, 39-42.

 

Kofta, M., & Sędek, G. (2005). Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland. International Journal of Sociology35(1), 40-64.

E-mail: kofta@psych.uw.edu.pl

Phone: 55 49 834

Room: 302

Office hours: Tuesday 12:00-14:00, Friday 15.15 - 17.00Research interestsPublications

 

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (2013). Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐Semitic Beliefs in Poland. Political Psychology34(6), 821-839.

 

Cichocka, A., de Zavala, A. G., Kofta, M., & Rozum, J. (2013). Threats to Feminist Identity and Reactions to Gender Discrimination. Sex roles,68(9-10), 605-619.

 

Kofta, M., & Slawuta, P. (2013). Thou Shall Not Kill… Your Brother: Victim− Perpetrator Cultural Closeness and Moral Disapproval of Polish Atrocities against Jews after the Holocaust. Journal of Social Issues,69(1), 54-73.

 

Bilewicz, M., & Kofta, M. (2011). Less Biased Under Threat? Self‐Verificatory Reactions to Social Identity Threat Among Groups With Negative Self‐Stereotypes1. Journal of Applied Social Psychology,41(9), 2249-2267.

 

Piber‐Dabrowska, K., Sedek, G., & Kofta, M. (2010). The cognitive nature of prejudiced individuals. In: T. Maruszewski, M. Fajkowska, & M. W. Eyesenck, Personality from biological, cognitive, and social perspectives (pp. 145-171). Eliot Werner Publications. 

 

Castano, E., & Kofta, M. (2009). Dehumanization: Humanity and its denial. Group Processes & Intergroup Relations12(6), 695-697.

 

Kofta, M. (2009). Uprzedzenia wobec obcych - od antypatii do dehumanizacji. W: J. Kozielecki, Nowe horyzonty w psychologii XXI wieku.  

 

Kofta, M., & Mirosławska, M. (2007). Zjawisko infrahumanizowania „obcych”: Wstępny test hipotezy generalizacji Ja. Psychologia Społeczna2, 52-66.

 

Kofta, M. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy: poza dychotomią. Psychologia Społeczna, 1, 39-42.

 

Kofta, M., & Sędek, G. (2005). Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland. International Journal of Sociology35(1), 40-64.