mgr Katarzyna Malinowska


E-mail: katarzyna.malinowska@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 5

Godziny dyżuru: po wcześniejszym kontakcie mailowymZainteresowania badawcze

Edukacja antydyskryminacyjna

Stereotypy i uprzedzenia

Zachowania prospołeczne

Psychologia posłuszeństwa

Język równościowyPublikacje

E-mail: katarzyna.malinowska@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 5

Office hours:Research interestsPublications