mgr Katarzyna Malinowska


E-mail: katarzyna.malinowska@psych.uw.edu.pl

Telefon:

Pokój: 99

Godziny dyżuru: po wcześniejszym kontakcie mailowymZainteresowania badawcze

Edukacja antydyskryminacyjna

Stereotypy i uprzedzenia

Zachowania prospołeczne

Działanie zbiorowe na rzecz i przeciwko grupie obcej

Psychologia posłuszeństwa

Język równościowyPublikacje

E-mail: katarzyna.malinowska@psych.uw.edu.pl

Phone:

Room: 99

Office hours:Research interestsPublications