mgr Olga Kamińska


E-mail: olgakaminsk@gmail.com

Telefon:

Pokój: 422b

Godziny dyżuru: n/dZainteresowania badawcze

  • Neuronauka poznawczo-społeczna
  • Psychologia emocji i motywacji
  • Psychofizjologia


Publikacje

Brzezicka, A., Kamiński, J., Kamińska, O. K., Wołyńczyk-Gmaj, D., & Sedek, G. (2016). Frontal EEG alpha band asymmetry as a predictor of reasoning deficiency in depressed people. Cognition and Emotion, 1-11.

 

Bilewicz, M., Michalak, J., & Kamińska, O. K. (2016). Facing the edible. The effects of edibility information on the neural encoding of animal faces. Appetite, 105, 542-548.

 

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (w druku) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.


Jermakow, N., Kamińska, O.,K. (2016) Łagodne zaburzenia poznawcze, jako niezależna jednostka chorobowa, oraz czynnik zwiastun choroby Alzheimera", Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. Tom 2.


Kamińska, O. K., Jermakow, N., Matysiak, O.,B. (2016) Kryteria diagnostyczne depresji (MDD) oraz jej poznawcze i psychofizjologiczne aspekty, Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. Tom 2.  

E-mail: olgakaminsk@gmail.com

Phone:

Room: 422b

Office hours: n/aResearch interests

  • Social cognitive neuroscience
  • Psychology of emotion and motivation
  • Psychophysiology 


Publications

Brzezicka, A., Kamiński, J., Kamińska, O. K., Wołyńczyk-Gmaj, D., & Sedek, G. (2016). Frontal EEG alpha band asymmetry as a predictor of reasoning deficiency in depressed people. Cognition and Emotion, 1-11.

 

Bilewicz, M., Michalak, J., & Kamińska, O. K. (2016). Facing the edible. The effects of edibility information on the neural encoding of animal faces. Appetite, 105, 542-548.

 

Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (w druku) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.


Jermakow, N., Kamińska, O.,K. (2016) Łagodne zaburzenia poznawcze, jako niezależna jednostka chorobowa, oraz czynnik zwiastun choroby Alzheimera", Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. Tom 2.


Kamińska, O. K., Jermakow, N., Matysiak, O.,B. (2016) Kryteria diagnostyczne depresji (MDD) oraz jej poznawcze i psychofizjologiczne aspekty, Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia. Tom 2.