dr Anna Stefaniak


E-mail: astefaniak@psych.uw.edu.pl

Telefon:

Pokój:

Godziny dyżuru: Tylko po umówieniu się mailowymZainteresowania badawcze

 • Psychologia stosunków międzygrupowych
 • Hipoteza kontaktu oraz redukcja uprzedzeń
 • Psychologia dyskryminacji
 • Pamięć zbiorowa i społeczne reprezentacje historii
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Prawa człowieka

 Publikacje

In English

 

Articles:

Stefaniak, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2017). Interest in local history as a way to increase civic engagement and social trust. Journal of Environmnetal Psychology, 51, 217-225.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 310-322.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., & Hansen, K. (2017). Language of responsibility. The influence of linguistic abstraction on collective moral emotions. Psychology of Language and Communication, 21, 1-15. 


Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2016). Contact with a multicultural past: A prejudice recuding intervention. International Journal of Intercultural Relations. 


Book chapters:

Bilewicz, M., Stefaniak. A, & Witkowska, M. (2014). Polish youth confronting the Jewish past: Antagonistic history and pathways to reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.) Reconciliation in Bloodlands: Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe. Franfurt am Main: Peter Lang. 


Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (2013). Can a victim be responsible? Antisemitic consequences of victimhood-based identity and competitive victimhood in Poland. In: B. Bokus (Ed.) Responsibility: An Interdisciplinary Perspective. Warszawa: LEXEM.

 

Publications online:

Stefaniak, A. (01.03.2013). International student exchange programmes as an effective way to reduce prejudice. Deconspirator.com

 

Winiewski, M. & Stefaniak, A. (08.22.2012). Demand for Right Wing Extremism (DEREX) in Poland. Deconspirator.com

 

Stefaniak, A. & Haska, A. (07.02.2012). Euroscepticism and the rise of right-wing parties in Poland. Deconspirator.com

 

Stefaniak, A. (15.08.2012). Anders Breivik – psychopath or fascist? Polish press voices on the Norwegian mass killer. Deconspirator.com

 

Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (13.06.2012). Conspiracy theories and the support of discriminatory policies – is there a social base for an extreme right wing party in Poland? Deconspirator.com

 

 


Po polsku


Artykuły w czasopismach

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (w druku). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5.


Stefaniak, A. & Bilewicz, M. (2014). Zmiana postaw w wyniku wymian studenckich: Rola kontaktu międzygrupowego i redukcji zagrożenia. Psychologia Społeczna, 3, 311-322.

Rozdziały w książkach:

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać? W: Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (Red.) Uprzedzenia w Polsce (s. 99-124). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Stefaniak, A., Górska, P. (2015). Syndrom międzygrupowej wrogości w Polskim Sondażu Uprzedzeń 2. W: Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (Red.) Uprzedzenia w Polsce (s. 125-151). Warszawa: Liberi Libri. 


Stefaniak, A. (2015) Psychologia społeczna o uprzedzeniach. W: Zielińska, H., Rogowska, L. (Red) Przy granicy. Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Kultury.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M. (2014). Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Wadliwe kody pamięcią. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach w międzynarodowym dyskursie publicznym. Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.


Stefaniak, A. & Bilewicz, M. (2014). Pamięć fałszywa. W: Modi Memorandi: Leksykon kultury pamięci. Berlin: Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., & Jaworska, M. (2012). Kontakt jako metoda ograniczania uprzedzeń wobec obcych: Rola redukcji lęku międzygrupowego i włączania obcych do struktur Ja. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (Red.) Agresja, socjalizacja, edukacja. Refleksje i inspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Publikacje online
Królik, P., Stefaniak, A., & Szczepańska, A. (2013). Nowi właściciele, nowa historia domu? W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Red.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]


Rokicińska, B., Stefaniak, A., & Wójcik, A. (2013). Muranów – historia widoczna i niewidoczna. W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Red.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]

Stefaniak, A. & Posłuszny, Ł. (2013). Czego nie widać, tego nie było? W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Ed.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]


Stefaniak, A. (01.03.2013). Międzynarodowa wymiana studencka jako metoda redukcji uprzedzeń. Deconspirator.com

 

Winiewski, M. & Stefaniak, A. (08.11.2012). Zapotrzebowanie społeczne na prawicowy ekstremizm w Polsce. Deconspirator.com


Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (13.06.2012). Myślenie spiskowe i poparcie dla polityki dyskryminacyjnej – czyli czy w Polsce istnieje potencjał dla partii skrajnie prawicowych? Deconspirator.com


Publikacje popularnonaukowe:

Stefaniak, A., Górska, P. (2015). Polacy wobec uchodźców. Magazyn Miasta.

 

Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Młoda polska islamofobia. Kultura Liberalna


Stefaniak, A. (06.01.2013). Incydenty rasistowskie w Polsce. Polityka.pl

Stefaniak, A. (17.01.2013) Czy rasizm (na pewno) wyszedł z mody?. Polityka.pl

Stefaniak, A. (15.03.2012). Ludzkie hot spoty - Bezdomny: kto czy co? Polityka.pl

Stefaniak, A. (03.02.2012). Zamieszki w Egipcie: Co sprawia, że można zginąć w czasie meczu? Polityka.pl

 

E-mail: astefaniak@psych.uw.edu.pl

Phone:

Room:

Office hours: By appointment onlyResearch interests

 • Psychology of intergroup relations
 • Contact hypothesis and prejudice reduction
 • Psychology of discrimination
 • Collective memory and social representations of history
 • Anti-discrimination education 
 • Human rights


Publications

In English

 

Articles:

Stefaniak, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2017). Interest in local history as a way to increase civic engagement and social trust. Journal of Environmnetal Psychology, 51, 217-225.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 310-322.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., & Hansen, K. (2017). Language of responsibility. The influence of linguistic abstraction on collective moral emotions. Psychology of Language and Communication, 21, 1-15. 


Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2016). Contact with a multicultural past: A prejudice recuding intervention. International Journal of Intercultural Relations. 


Book chapters:

Bilewicz, M., Stefaniak. A, & Witkowska, M. (2014). Polish youth confronting the Jewish past: Antagonistic history and pathways to reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.) Reconciliation in Bloodlands: Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe. Franfurt am Main: Peter Lang. 


Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (2013). Can a victim be responsible? Antisemitic consequences of victimhood-based identity and competitive victimhood in Poland. In: B. Bokus (Ed.) Responsibility: An Interdisciplinary Perspective. Warszawa: LEXEM.

 

Publications online:

Stefaniak, A. (01.03.2013). International student exchange programmes as an effective way to reduce prejudice. Deconspirator.com

 

Winiewski, M. & Stefaniak, A. (08.22.2012). Demand for Right Wing Extremism (DEREX) in Poland. Deconspirator.com

 

Stefaniak, A. & Haska, A. (07.02.2012). Euroscepticism and the rise of right-wing parties in Poland. Deconspirator.com

 

Stefaniak, A. (15.08.2012). Anders Breivik – psychopath or fascist? Polish press voices on the Norwegian mass killer. Deconspirator.com

 

Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (13.06.2012). Conspiracy theories and the support of discriminatory policies – is there a social base for an extreme right wing party in Poland? Deconspirator.com

 

 


Po polsku


Artykuły w czasopismach

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (w druku). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5.


Stefaniak, A. & Bilewicz, M. (2014). Zmiana postaw w wyniku wymian studenckich: Rola kontaktu międzygrupowego i redukcji zagrożenia. Psychologia Społeczna, 3, 311-322.

Rozdziały w książkach:

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać? W: Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (Red.) Uprzedzenia w Polsce (s. 99-124). Warszawa: Liberi Libri. 

 

Stefaniak, A., Górska, P. (2015). Syndrom międzygrupowej wrogości w Polskim Sondażu Uprzedzeń 2. W: Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (Red.) Uprzedzenia w Polsce (s. 125-151). Warszawa: Liberi Libri. 


Stefaniak, A. (2015) Psychologia społeczna o uprzedzeniach. W: Zielińska, H., Rogowska, L. (Red) Przy granicy. Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Kultury.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M. (2014). Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki, Wadliwe kody pamięcią. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach w międzynarodowym dyskursie publicznym. Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.


Stefaniak, A. & Bilewicz, M. (2014). Pamięć fałszywa. W: Modi Memorandi: Leksykon kultury pamięci. Berlin: Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., & Jaworska, M. (2012). Kontakt jako metoda ograniczania uprzedzeń wobec obcych: Rola redukcji lęku międzygrupowego i włączania obcych do struktur Ja. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (Red.) Agresja, socjalizacja, edukacja. Refleksje i inspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Publikacje online
Królik, P., Stefaniak, A., & Szczepańska, A. (2013). Nowi właściciele, nowa historia domu? W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Red.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]


Rokicińska, B., Stefaniak, A., & Wójcik, A. (2013). Muranów – historia widoczna i niewidoczna. W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Red.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]

Stefaniak, A. & Posłuszny, Ł. (2013). Czego nie widać, tego nie było? W: S. Neumann, F. Reichardt, & J. Trybuś (Ed.) Architektura pamięci. Międzykulturowe materiały edukacyjne na spotkania młodzieży. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego. [Polski; Deutsch]


Stefaniak, A. (01.03.2013). Międzynarodowa wymiana studencka jako metoda redukcji uprzedzeń. Deconspirator.com

 

Winiewski, M. & Stefaniak, A. (08.11.2012). Zapotrzebowanie społeczne na prawicowy ekstremizm w Polsce. Deconspirator.com


Bilewicz, M. & Stefaniak, A. (13.06.2012). Myślenie spiskowe i poparcie dla polityki dyskryminacyjnej – czyli czy w Polsce istnieje potencjał dla partii skrajnie prawicowych? Deconspirator.com


Publikacje popularnonaukowe:

Stefaniak, A., Górska, P. (2015). Polacy wobec uchodźców. Magazyn Miasta.

 

Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Młoda polska islamofobia. Kultura Liberalna


Stefaniak, A. (06.01.2013). Incydenty rasistowskie w Polsce. Polityka.pl

Stefaniak, A. (17.01.2013) Czy rasizm (na pewno) wyszedł z mody?. Polityka.pl

Stefaniak, A. (15.03.2012). Ludzkie hot spoty - Bezdomny: kto czy co? Polityka.pl

Stefaniak, A. (03.02.2012). Zamieszki w Egipcie: Co sprawia, że można zginąć w czasie meczu? Polityka.pl