mgr Marta Witkowska


E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 5

Godziny dyżuru: czwartek 13:00-15:00Zainteresowania badawcze

Historyczne uwarunkowania kontaktu i pomagania międzygrupowego - rola kolektywnych emocji moralnych w kształtowaniu relacji między grupami.

Publikacje

In English


Articles

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., Witkowska, M. (accepted). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology.


Book chapters

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe. London: Peter Lang, p. 97-112.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 5

Office hours: Thursday 1:00-3:00Research interests

History based preconditions of Intergroup Contact and Intergroup Helping - the role of collective moral emotions for intergroup relations in the aftermath of conflict.

Publications

In English


Articles

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., Witkowska, M. (accepted). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology.


Book chapters

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe. London: Peter Lang, p. 97-112.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.