mgr Marta Witkowska


E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 422b

Godziny dyżuru: indywidualnie ustalane mailowo



Zainteresowania badawcze

Historyczne uwarunkowania kontaktu i pomagania międzygrupowego - rola kolektywnych emocji moralnych w kształtowaniu relacji między grupami.

Publikacje

In English


Articles

M Witkowska, M. Beneda, S.Cehajic-Clancy, M. Bilewicz (in press). Fostering Contact after Historical Atrocities: The Potential of Moral Exemplars. Political Psychology


Beneda, M., Witkowska, M., Khachatryan, N., Grigoryan, N., & Bilewicz, M. (2018). Change in perceived outgroup morality increases forgiveness in post-genocide settings—Study of the moral exemplars. TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 25(2), 193-212.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., Hansen, K. (2017). Language of Responsibility. The Influence of Linguistic Abstraction on Collective Moral Emotions. Psychology of Language and Communication, 21,1, 1-15.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 3, 310-322.

 

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., & Witkowska, M. (2016). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology, 37, 6, 799-815.
 

 


Book chapter


Winiewski, M., Beneda, M., Ambrosewicz-Jacobs, J., & Witkowska, M. (2018). Who was the victim and who was the saviour? : the Holocaust in Polish identity narratives. In A. Pearce (Ed.), Remembering the Holocaust in educational settings (pp. 159–173). New York : Routledge, Taylor & Francis Group.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stubig, S., Beneda, M., & Imhoff, R. (2017). How to educate about the Holocaust? Psychological obstacles in historical education in Poland and Germany. In C. Psaltis, M. Carretero & S. Cehajic-Clancy (Eds.) History teaching and conflict transformation: Social psychological theories, history teaching and reconciliation (169-201). London: Palgrave.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe (97-112). London: Peter Lang.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały, 10, 514-532.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (105-130). Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (65-88). Warszawa: Liberi Libri.

E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 422b

Office hours: by appointment only



Research interests

History based preconditions of Intergroup Contact and Intergroup Helping - the role of collective moral emotions for intergroup relations in the aftermath of conflict.

Publications

In English


Articles

M Witkowska, M. Beneda, S.Cehajic-Clancy, M. Bilewicz (in press). Fostering Contact after Historical Atrocities: The Potential of Moral Exemplars. Political Psychology


Beneda, M., Witkowska, M., Khachatryan, N., Grigoryan, N., & Bilewicz, M. (2018). Change in perceived outgroup morality increases forgiveness in post-genocide settings—Study of the moral exemplars. TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 25(2), 193-212.


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., Hansen, K. (2017). Language of Responsibility. The Influence of Linguistic Abstraction on Collective Moral Emotions. Psychology of Language and Communication, 21,1, 1-15.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 3, 310-322.

 

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., & Witkowska, M. (2016). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology, 37, 6, 799-815.
 

 


Book chapter


Winiewski, M., Beneda, M., Ambrosewicz-Jacobs, J., & Witkowska, M. (2018). Who was the victim and who was the saviour? : the Holocaust in Polish identity narratives. In A. Pearce (Ed.), Remembering the Holocaust in educational settings (pp. 159–173). New York : Routledge, Taylor & Francis Group.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stubig, S., Beneda, M., & Imhoff, R. (2017). How to educate about the Holocaust? Psychological obstacles in historical education in Poland and Germany. In C. Psaltis, M. Carretero & S. Cehajic-Clancy (Eds.) History teaching and conflict transformation: Social psychological theories, history teaching and reconciliation (169-201). London: Palgrave.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe (97-112). London: Peter Lang.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały, 10, 514-532.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (105-130). Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (65-88). Warszawa: Liberi Libri.