mgr Marta Witkowska


E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Telefon: 225549741

Pokój: 5

Godziny dyżuru: Wtorek 13.30-14.30 oraz 17.30-18.30 TYLKO po wcześniejszym kontakcie mailowymZainteresowania badawcze

Historyczne uwarunkowania kontaktu i pomagania międzygrupowego - rola kolektywnych emocji moralnych w kształtowaniu relacji między grupami.

Publikacje

In English


Articles


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., Hansen, K. (2017). Language of Responsibility. The Influence of Linguistic Abstraction on Collective Moral Emotions. Psychology of Language and Communication, 21,1, 1-15.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 3, 310-322.

 

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., & Witkowska, M. (2016). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology, 37, 6, 799-815.
 

 


Book chapters

Bilewicz, M., Witkowska, M., Stubig, S., Beneda, M., & Imhoff, R. (2017). How to educate about the Holocaust? Psychological obstacles in historical education in Poland and Germany. In C. Psaltis, M. Carretero & S. Cehajic-Clancy (Eds.) History teaching and conflict transformation: Social psychological theories, history teaching and reconciliation (169-201). London: Palgrave.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe (97-112). London: Peter Lang.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały, 10, 514-532.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (105-130). Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (65-88). Warszawa: Liberi Libri.

E-mail: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

Phone: 225549741

Room: 5

Office hours: Tuesday, 1.30-2.30pm & 5.30-6.30pm BUT by appointment onlyResearch interests

History based preconditions of Intergroup Contact and Intergroup Helping - the role of collective moral emotions for intergroup relations in the aftermath of conflict.

Publications

In English


Articles


Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M., Hansen, K. (2017). Language of Responsibility. The Influence of Linguistic Abstraction on Collective Moral Emotions. Psychology of Language and Communication, 21,1, 1-15.


Bilewicz, M., Witkowska, M., Stefaniak, A., & Imhoff, R. (2017). The lay historian explains intergroup behavior: Examining the role of identification and cognitive structuring in ethnocentric historical attributions. Memory Studies, 10, 3, 310-322.

 

Cichocka, A., Bilewicz, M., Jost, J., Marrouch, N., & Witkowska, M. (2016). On the Grammar of Politics—or Why Conservatives Prefer Nouns. Political Psychology, 37, 6, 799-815.
 

 


Book chapters

Bilewicz, M., Witkowska, M., Stubig, S., Beneda, M., & Imhoff, R. (2017). How to educate about the Holocaust? Psychological obstacles in historical education in Poland and Germany. In C. Psaltis, M. Carretero & S. Cehajic-Clancy (Eds.) History teaching and conflict transformation: Social psychological theories, history teaching and reconciliation (169-201). London: Palgrave.

 

Bilewicz, M., Stefaniak, A. & Witkowska, M. (2013). Polish Youth Confronting Jewish Past: Antagonistic History and Pathways to Reconciliation. In: J. Kurczewski (Ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe (97-112). London: Peter Lang.

 

 

Po Polsku

 

Artykuły

Witkowska, M., Stefaniak, A., Bilewicz, M. (2015). Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Psychologia Wychowawcza, 5, 147-159.

 

Witkowska, M., Bilewicz, M. (2014).  Czy prawda na  wyzwoli? Przełamywanie oporu psychologicznego w przyjmowaniu wiedzy o Holocauście. Zagłada Żydów. Studia i materiały, 10, 514-532.

 

Rozdziały w książkach

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Witkowska, M.(2015).  Etnicyzacja odpowiedzialności: Psychologiczne aspekty wadliwych kodów pamięci. W: A. Nowak-Far, Ł. Zamęcki (red.) Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenia pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (73-78). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 

Stefaniak, A., Witkowska, M. (2015). Społeczne kontakty Polaków, czyli czy znamy ludzi innych niż my sami i czy chcemy ich poznawać. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (105-130). Warszawa: Liberi Libri.

 

Winiewski, M., Witkowska, M., Bilewicz, M. (2015).  Uprzedzenia wobec Romów w Polsce. W: A. Stefaniak, M. Winiewski, M. Bilewicz (red.). Uprzedzenia w Polsce (65-88). Warszawa: Liberi Libri.